Grafik/Regulamin

REGULAMIN

 • W trakcie zajęć dzieci pozostają pod opieką osoby dorosłej (rodzica/opiekuna), która to ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka
 • Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice
 • Opłatę za zajęcia należy wnieść przed ich rozpoczęciem
 • Dzieci uczestniczą w zajęciach tylko z jednym rodzicem lub opiekunem (odstępstwo tylko po uprzednim ustaleniu)
 • Osoby posiadające karnet prosimy o poinformowanie, czy ich dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach najpóźniej do g.18.00 dnia poprzedzającego zajęcia, odpisując na sms
 • Na zajęcia prosimy przyprowadzać wyłącznie ZDROWE dzieci
 • Prosimy o przygotowanie dziecku wygodnego stroju i obuwia na zmianę/skarpetki (obowiązuje to również rodziców)
 • Zakup biletu na zajęcia jest równoznaczny ze zgodą na fotografowanie i filmowanie uczestników zajęć oraz wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych Akademii Twórczego Rozwoju Bagatelka
 • Istnieje możliwość odwołania zajęć w przypadku nie zebrania wystarczającej ilości uczestników, bądź z innych powodów uniemożliwiających przeprowadzenie warsztatów
 • Bagatelka nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy należące do uczestników zajęć
 • Opłacenie wstępu na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu