One to One

Pracownia Montessori 3 – 6 lat

To pracownia edukacyjna działająca w duchu pedagogiki Marii Montessori, do której zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat do swobodnej eksploracji przygotowanego otoczenia w ramach godzin otwartych pracowni. Organizujemy również zajęcia edukacyjne prowadzone przez dyplomowane edukatorki pedagogiki Montessori. Opłata stała
W Pracowni wyodrębnione są działy, w ramach których dziecko poznaje świat. I tak są: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, sensoryka, edukacja językowa, matematyczna, edukacja kosmiczna (przyrodnicza)

Cena: 35zł/1h w ramach godzin otwartych w Pracowni Montessori