Bagatelka

Cele i założenia pedagogiki Montessori

 • zainteresowanie rzeczywistością i otoczeniem,
 • przygotowywanie dzieci do samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowanie zamiłowania do porządku i pracy,
 • wypracowanie postaw wzajemnej pomocy bez egoistycznej rywalizacji,
 • przygotowanie dziecka do pracy indywidualne jak i w grupie
 • doskonalenie indywidualnych uzdolnień
 • uniezależnienie od nagrody

Maria Montessori

urodziła się 31 sierpnia w 1870 roku w Chiaravalle, we Włoszech, w wykształconej, średniozamożnej rodzinie. Była jedynaczką. Rodzina Marii była zaangażowana w sprawy społeczne i służyła pomocą tym, którzy znajdowali się w potrzebie.

Naukę rozpoczęła w rzymskiej szkole publicznej w wieku sześciu lat. Ze szkoły Maria Montessori zapamiętała przede wszystkim tłumienie aktywności uczniów i trzymanie ich w ciągłym bezruchu. Po latach skrytykowała tak pojmowaną szkołę, której symbolem była dla niej „szkolna ławka”.

Materiał Montessori

Materiał Montessori jest to nietypowy zestaw pomocy dydaktycznych.

Posiada takie cechy jak: estetyka, prostota, precyzja, z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności, dobrany do potrzeb rozwojowych dziecka.

Można go podzielić na materiał do:

 • ćwiczeń z praktycznego życia
 • nauki matematyki
 • nauki języka
 • nauki biologii, geografii, astronomii, historii i innych dziedzin wiedzy
 • sensoryczny
 • artystyczny

Przygotowane otoczenie

Otoczenie, w którym przebywa dziecko jest bardzo ważne. Może ono wspomagać rozwój osobowości dziecka i sprawiać, że malec szybciej i chętniej się uczy. Ma wzgląd na kolejne fazy zainteresowań, związane z rozwojem dziecka. Materiały są pogrupowane tematycznie oraz umieszczone w zasięgu dziecka. Nauczyciel pomaga malcowi samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

Podstawowymi elementami właściwie przygotowanej przestrzeni jest:

 • kontakt z rzeczywistością i naturą
 • porządek
 • wolność, gdzie dziecko może rozwijać własną samodzielność