INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przed wejściem do Bawialni rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Bawialnia jest przestrzenią składającą się z dwóch pomieszczeń (parter) sąsiadujących z mini-kawiarnią. W tej przestrzeni w jednym czasie może przebywać maksymalnie 8 dzieci.
 3. Podążając za myślą Marii Montessori „Pomóż mi samemu to zrobić”, rodzice mogą wspomagać swoje pociechy w zabawie i w sprzątaniu po zabawie. Po zakończeniu zabawy zabawki powinny wrócić na swoje wyznaczone miejsce.
 4. Przed wejściem do Bawialni, zdejmujemy wierzchnie ubranie i  obuwie (dotyczy dzieci i dorosłych). Obowiązkowo dzieci zakładają buty na zmianę lub skarpetki antypoślizgowe.
 5. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia zabawek i pomocy prosimy zgłaszać personelowi.
 6. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Bawialni, Bagatelka nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Na terenie Bawialni Bagatelka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.
 8. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie planowanych zmian w miejscu ogólnodostępnym w Bawialni Bagatelka.
 9. Cały lokal jest monitorowany

BEZPIECZEŃSTWO W BAWIALNI

 1. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Bawialni odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 2. Pracownicy Bawialni sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z Bawialni.
 3. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 4. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Bawialni osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący w danym dniu może odmówić wejścia do Bawialni Bagatelka osobom z widocznymi oznakami infekcji.
 5. Posiłki spożywamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym (przestrzeń kawiarniana).

REZERWACJA I OPŁATY

 1. Korzystanie z Bawialni przez dzieci jest odpłatne. Wstęp dla rodziców i opiekunów towarzyszących jest bezpłatny. Ceny naliczane są według przyjętego cennika.
 2. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń, w bawialni obowiązują rezerwacje. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 692 343 234 lub mailowo biuro@bagatelka.edu.pl i zapłacić na miejscu.
 3. Z Bawialni mogą Państwo skorzystać również bez rezerwacji, jeśli tylko w danym momencie mamy wolne miejsce
 4. Mamy w sprzedaży także BILETY PODARUNKOWE – można je zakupić na miejscu w Bawialni lub pisząc na adres biuro@bagatelka.edu.pl. Aby zrealizować BILET PODARUNKOWY, trzeba się z nami skontaktować mailowo lub telefonicznie i wskazać dogodny termin. BILET PODARUNKOWY jest ważny przez pół roku od daty zakupu.