INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem zajęć jest Bagatelka. Zajęcia odbywają się w siedzibie Bagatelki przy ul. Jaśminowej 18, 91-488 w Łodzi.
 2. Prosimy o zgłaszanie nieobecności na warsztatach najpóźniej do godz. 19:00 w dniu poprzedzającym zajęcia.
 3. Organizator ma możliwość zmiany terminu zajęć w ramach dokonanej opłaty za zajęcia (np. choroba prowadzącego zajęcia).
 4. Organizator ma prawo odwołać zajęcia dokonując zwrotu finansowego za nieprzeprowadzone zajęcia.
 5. Zapisanie dziecka na zajęcia lub uczestnictwo w pojedynczych zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Niektóre zabawy mogą wiązać się z pobrudzeniem lub pomoczeniem odzieży. Informacja o tym czy zajęcia są brudzące jest umieszczona na naszej stronie internetowej. W takiej sytuacji prosimy wziąć dla dziecka komplet odzieży na zmianę.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Na zajęciach organizowanych dla dzieci i rodziców/opiekunów dziecko przebywa pod stałą opieką rodzica/opiekuna, który bierze za niego pełną odpowiedzialność prawną.
 2. Dzieci pozostawiane na zajęciach bez opiekunów może odebrać tylko osoba, z którą dziecko przyszło na zajęcia lub inna osoba wskazana przez rodzica w karcie uczestnika zajęć. Dotyczy dzieci powyżej 4 roku życia.
 3. Na zajęciach obowiązuje zamiana obuwia. Zachęca się rodziców aby dzieci uczestniczyły w zajęciach w miękkich kapciach lub skarpetkach antypoślizgowych.
 4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek poinformować o stanie zdrowia dziecka i udzielić wszelkich informacji o dziecku mogących mieć wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz bezpieczeństwo w grupie.
 5. Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających na terenie obiektu, chore dzieci nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 6. Rodzic/opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.

OPŁATY

 1. Na zajęcia i warsztaty należy się wcześniej zapisać telefonicznie pod numerem 692 343 234, wysyłając sms, pisząc na Messenger bagatelkalodz lub mailowo: biuro@bagatelka.edu.pl.
 2. Zakupiony karnet na zajęcia upoważnia do 4 wejść i jest ważny przez 5 tygodni.
 3. Opłaty należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć
 4. Na niektóre zajęcia obowiązuje przedpłata na konto nr …